Welkom

Op deze site kunt u informatie vinden over onze praktijk. Daarnaast is er de mogelijkheid om herhaalrecepten aan te vragen via deze site of formulieren te downloaden, waaronder het inschrijfformulier voor nieuwe patiënten.

Op ons medisch centrum zijn drie vaste huisartsen werkzaam:

  • De heer drs. R.M. Helsloot
  • Mevrouw dr T.A. Gerritsen
  • Mevrouw drs. A.M. Bongers

De volgende waarnemers houden consult op zoveel mogelijk vaste dagen:

  • De heer drs. J.A. Brouwer
  • Mevrouw drs. D.D. Krakowczyk-Peters
  • Mevrouw drs. E.J.M. Verhaar 
  • Mevrouw drs. K.R. Gelsema

Onze praktijkondersteuners bieden zorg en begeleiding op het gebied van astma/COPD, hart- en vaatziekten, diabetes, ouderen en geestelijke gezondheidszorg. Kijk voor meer informatie in het submenu ‘Praktijkinformatie’.

-------------------------------------------------------------- 

Medisch Centrum Puttershoek is een geaccrediteerde praktijk en heeft een kwaliteitskeurmerk gekregen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).Dat betekent dat onze praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en dat wij gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Wij nemen uw opmerkingen graag in ontvangst.

-----------------------------------------------------------------

Wilt u ook dat zorgverleners via een beveiligd netwerk uw medische gegevens kunnen inzien indien nodig (zoals bijvoorbeeld op de huisartsenpost)?Hiervoor is uw toestemming nodig. Meldt u zich nu aan via www.ikgeeftoestemming.nl. U kunt ook een informatiefolder en aanmeldformulier halen bij de assistente.

 

nieuws

Herhaalrecepten per 1 januari 2019

12-10-2018

Vertrek dokter Krakowczyk

16-11-2018