Longfunctieonderzoek (Spirometrie)

Deze afspraak vindt plaats bij onze praktijkondersteuner.  

Wat is een longfunctieonderzoek en wat is het doel hiervan?
Bij een longfunctie onderzoek wordt gezocht naar aandoeningen zoals astma, chronische bronchitis en COPD. Met behulp van onderzoek wordt zowel de longinhoud bepaald als de hoeveelheid lucht die u kunt uitademen. 

Het onderzoek
Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

1.  Het beantwoorden van een vragenlijst over uw klachten

2.  Een blaastest

• Bij het longfunctieonderzoek krijgt u een mondstukje in de mond en eventueel een knijper op de neus     om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt.

• Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om zo diep en krachtig mogelijk uit te blazen.

• Na het inademen van een luchtwegverwijdend geneesmiddel wordt de test herhaald. Zo kan het effect van het geneesmiddel op de longfunctie worden bepaald.

• Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag
Dit longfunctieonderzoek vindt plaats op verzoek van de huisarts. De resultaten worden beoordeeld en de uitslag wordt met u besproken. De uitslag geeft extra informatie over de oorzaak van uw klachten en welke behandeling voor u het meest geschikt is. 

Voorbereiding voor het onderzoek

1. Minstens vier uur voor het onderzoek niet meer roken of zware inspanning leveren

2. Medicatie:

   Wanneer u één van onderstaande medicijnen gebruikt, dient u die het volgens het

   opgegeven aantal uren voor het onderzoek te stoppen.

 

8 uur voor de afspraak staken

24 uur voor de afspraak staken

48 uur voor de afspraak staken

Atrovent

Berodual

Berotec

Bricanyl

Combivent

Salbutamol

Ventolin

Ipratropium

Fenoterol

Terbutaline

Foradil

Oxis

Serevent

Seretide

Symbicort

Formoterol

Salmeterol

Tiotropium

Respimat

Spiriva

 

Wilt u alle medicijnen die u gebruikt meenemen?

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.