Praktijkassistenten

In onze praktijk werken meerdere assistenten. Zij hebben een veelomvattende taak waarvoor zij een medische opleiding hebben gevolgd. Zij zorgen ervoor dat de organisatie binnen de praktijk zo goed mogelijk verloopt. Ook voor hen geldt een beroepsgeheim.

De praktijkassistenten verzorgen de eerste opvang van de patiënten. Zij wijzen u de weg in onze praktijk, begeleiden u, houden zelfstandig spreekuur voor kleine verrichtingen en nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en andere zaken te regelen.

Vaak krijgt u van onze doktersassistentes via de telefoon of aan de balie adviezen over verschillende aandoeningen. Zij maken daarbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen en overleggen met de huisarts over hun contact met u. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en de ernst van de situatie in te kunnen schatten, stellen zij u gerichte vragen. Bij het telefonisch contact met u streven zij ernaar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven.

Voor de volgende behandelingen kunt u een afspraak maken bij de assistente:

- oren uitspuiten

- hechtingen verwijderen

- injecties

- wrattenbehandeling d.m.v. stikstof 

- wondverzorging/drukverbanden 

- urine onderzoek

- uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek

- ecg 

- crp (bloedonderzoek op ontstekingen)