Zorggroep

Medisch centrum Puttershoek is aangesloten bij de Zorggroep Hoeksche Waard. De Zorggroep Hoeksewaard is een regionaal samenwerkingsverband van 32 huisartsen. De huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor hun patiënten dicht bij huis te kunnen blijven leveren.

Alle huisartsen binnen de Zorggroep Hoeksewaard verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes volgens een vast programma en dezelfde behandelmethode. Een groot deel van de huisartsen (waaronder ook wij) levert ook voor CVRM (patienten met doorgemaakte  hart-en vaatziekte)  en COPD de zorg volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma's, zoals diëtisten, internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen. Hiermee beoogt de Zorggroep mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, CVRM of COPD te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.   Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.zorggroephoeksewaard.com.