Verwijsbrieven

In Nederland is er afgesproken dat patiënten een verwijzing van de huisarts nodig hebben om naar het ziekenhuis te gaan. De huisarts gaat na of de verwijzing zinvol is en schrijft daarna een brief met een specifieke vraag aan de specialist.
Wij vragen u dan ook -indien u een verwijzing wenst- pas een afspraak in het ziekenhuis te maken wanneer u de verwijsbrief van de huisarts hebt ontvangen. Indien mogelijk verwijzen wij via Zorgdomein. Met terugwerkende kracht verwijzen is niet mogelijk.